Forest Stewardship Council® (FSC®) został powołany do wspierania przyjaznej środowisku i społeczeństwu jak również korzystnej ekonomicznie gospodarki leśnej. Ten niezależny, charytatywny i prywatnie zorganizowany związek powstał po konferencji „Środowisko i Rozwój“, która odbyła się 1993 roku w Rio de Janeiro. FSC® jest niezależny od administracji państwowych. Współcześnie FSC® reprezentowany jest w 80 krajach przez narodowe grupy robocze.

Znak towarowy FSC® na produkcie z drewna czy też papieru jest jednoznacznym indykatorem, że produkt ten pochodzi z odpowiedzialnie prowadzonej gospodarki leśnej. Wyroby znakowane logiem FSC® są gwarancją, że surowiec do ich produkcji pochodzi z lasów zarządzanych odpowiedzialnie pod względem ekologicznym, społecznym i ekonomicznym zarówno dla dzisiejszego jak i przyszłych pokoleń. Poza tym znak FSC® gwarantuje, że wzdłuż całego łańcucha produkcji i handlu surowcem i półproduktem materiał certyfikowany nie został zmieszany np. z drewnem czy papierem niekontrolowanym tzn. nieznanego pochodzenia.

Pod znakiem towarowym FSC® ukrywa się solidny proces: 10 reguł i 56 wskaźników zostało przywołanych do wdrożenia przestrzegania zgodności standardów FSC® na całym świecie. Lasy, które są gospodarowane zgodnie ze standardami FSC® mogą ubiegać się o certyfikat. Konsumenci kupujący produkty FSC® wspierają w sposób aktywny zrównoważoną gospodarkę leśną na całym świecie.

Poza tym FSC® oferuje transparentność i wiarygodność swojego znaku towarowego jak również serwis dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które zainteresowane są odpowiedzialną gospodarką leśną.

Gospodarka zrównoważona

Znak towarowy PEFC™ jest symbolem zrównoważonej, sumiennej i odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Tym sposobem lasy nasze zachowają swoje walory dla przyszłych generacji, jako przestrzeń życiowa, miejsce pracy czy też odpoczynku. Celem jest metody uprawiania lasu ciągle polepszać, powierzchnie leśne, zachowywać oraz rozwijać pozytywny wpływ lasów na ekosystem. Właśnie PEFC™ uosabia całościowy sposób podejścia problemów podobnie jak czyni to gospodarka zrównoważona. PEFC integruje w swoich zasadach wszystkie reguły ochrony przyrody. PEFC™ nie tylko potęguje aspekty gospodarki zrównoważonej kosztem innych, tylko gwarantuje na podstawie swoich struktur podejmowania decyzji i standardów integracje wszystkich trzech składników w certyfikowanych lasach.

Wiarygodność

Niezależność jednostek certyfikujących według PEFC™ jest specjalnie gwarantowana, międzynarodowymi standardami akredytacji. PEFC™ oferuje zupełne i wiążące dowody prowadzenia gospodarki zrównoważonej, na które konsument może się powoływać.

Gwarancja dostępności surowca

PEFC™ jest największym w swojej branży, ponieważ udostępnia on wszystkim właścicielom lasów równouprawniony dostęp do certyfikacji, bez względu na wielkość powierzchni ich lasów, różnorodność ekosystemów leśnych jak również dziedzictwo kulturowe lub struktury własności. Żaden inny system certyfikacji lasów nie może pochwalić się podobnie dużą powierzchnią certyfikowanych lasów niż PEFC™. Jest to podstawa gwarancji ciągłych i pewnych dostaw certyfikowanego surowca ze zrównoważono zarządzanych lasów.

Wysokie standardy socjalne w lesie i przedsiębiorstwach przetwórczych

PEFC™ jet pierwszym systemem certyfikacji lasów, który zintegrował konieczność obowiązywania standardów socjalnych równorzędnie z kryteriami zrównoważonej gospodarki leśnej. Pod tym kątem był on przykładem dla innych systemów.