O nas

Marek Zakrzewski

Urodził się w 1966 roku w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Leśne w Tucholi. Następnie studiował rolnictwo na ATR w Bydgoszczy po czym przeniósł się na Wydział Nauk Leśnych SGGW w Warszawie. W końcu lat osiemdziesiątych wyjechał do Niemiec i ukończył studia nauk leśnych na fakultecie leśnictwa Uniwersytetu we Freiburgu w 1995 roku. Po studiach założył firmę FOREM International, która szybko zaczęła się rozwijać. Obecnie większość czasu i energii poświęca certyfikacji produktów leśnych z tak zwanego „Południa“. Jego motto to: „Wyroby, które zostały wyprodukowane na Południu nieodpowiednimi metodami (np. z zastosowaniem pestycydów, które zostały zabronione w Europie w latach siedemdziesiątych) nie mogą być sprzedawane na Północy jako „ekologiczne“. W konsekwencji przeprowadza on ponad 100 audytów łańcucha produkcji wg. PEFC™ i FSC® w roku.

 

POMIARY DRZEW I DRZEWOSTANÓW

FOREM international przeprowadza na bieżąco następujące pomiary:

  • Inwentaryzacja drzewostanów oparta na stałej i okresowej siatce prób statystycznych

  • Pomiary stanu zdrowotnego drzewostanów

  • Szacowanie szkód łowieckich w lesie jak zgryzanie i spałowanie

  • Kompletne ekspertyzy szkód łowieckich

  • Bonitacja drzewostanów określonego pochodzenia

Jeżeli interesują państwa te i inne usługi miernicze, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

KSZTAŁTOWANIE I PIELĘGNACJA ZAGROŻONYCH ŚRODOWISK

Dzięki ekstensywnemu wypasaniu bydła w przeszłości, liczne gatunki roślin znajdowały korzystne warunki. Dzisiaj gatunki te występują rzadko. Intensywna gospodarka rolna jak również rezygnacja z użytkowania małych powierzchni zmuszają nas do aktywnego poprawiania habitatów niektórych gatunków. Praca ta wymaga od nas zaangażowania w rezerwatach przyrody, deleko idącego zrozumienia celów ochrony a przede wszystkim dużego nakładu pracy wykonywanej przeważnie ręcznie.

Koszenie łąki, na której rosną storczyki, jest poprzedzone wizją lokalną. Podczas tego obchodu oznaczamy powierzchnie, na których rośliny te występują częściej niż na pozostałych. Powierzchnie te nie są koszone. Po koszeniu siano często ręcznie składowane jest na obrzeżu łąki. Już po kilku latach tych zabiegów oko miłośnika storczyków ucieszy się pozytywnymi wynikami.

W chwili obecnej zbieramy doświadczenia przy pielęgnacji wegetacji przybrzeżnej. Koncentrujemy się przy tym na usuwaniu egzotycznych gatunków drzew i krzewów.

 

SZKODY ŁOWIECKIE

Rzadko dochodzi do zgłoszenia szkód łowieckich na terenach leśnych i wypłacenia za nie odszkodowania. Przyczyną tego jest system prawa łowieckiego i prawa obowiązującego w lesie. Osoby, które są odpowiedzialne za unikanie szkód, są często osobami, które ustalają same wysokość odszkodowań za te szkody.

FOREM oferuje szacowanie szkód przez bezstronnych rzeczoznawców.

REFERENCJE

ZAKRZEWSKI, M. (1997): Zgryzanie pączków głównych sadzonek buka posadzonych w celu przebudowy monolitycznych drzewostanów świerkowych na dopasowane drzewostany mieszane przez zające. Nadleśnictwo Titisee-Neustadt, 8 S (po niemiecku).

Drzewostany świerkowe zajmują w chwili obecnej 50% powierzchni. Ich udział procentowy ma zostać zredukowany w przyszłości do 30 %. Procentowy udział buka ma być zwiększony z 12 do 21%. Redukcja pogłowia zwierzyny płowej przyczyniła się do zmniejszenia szkód wywołanych przez zgryzanie pączków wierzchołkowych młodych drzew. Lokalnie może zając sprawiać duże szkody w odnowieniu. W Nadleśnictwie Titisee-Neustadt koło Hinterzarten zinwentaryzowaliśmy stan odnowień sztucznych buka ze szczególnym uwzględnieniem zgryzu przez zające. Wynikiem naszych badań było potwierdzenie hipotezy, że zgryz przez zające ma duży wpływ na rozwój odnowień na terenie badawczym. Pięć spośród dziewięciu powierzchni było zgryzionych w ponad 50 procentach.

Zakrzewski, M. (2001): Szkody łowieckie wyrządzone przez sarny w odnowieniach w lasach wiejskich, wsi Iffezheim. Gmina Iffezheim, 33 s.

Na zlecenie wsi Iffezheim przeprowadziliśmy inwentaryzację i opracowanie wyników dotyczących czochrania i zgryzania sadzonek drzew przez sarny na terenie trzech obwodów łowieckich. W tym celu pobieraliśmy próby statystyczne w zespołach dwuosobowych. Co czwarta sadzonka została uszkodzona jeszcze tej samej wiosny, w której została posadzona. Buk, lipa i czereśnia zostały uszkodzone w ponad 60%. Są one tym samym najbardziej poszkodowanymi gatunkami na wszystkich powierzchniach.

 

EKOLOGIA ZWIERZYNY

FOREM potrafi dać sobie radę w lasach, na stepach czy też polach uprawnych na niemalże całym świecie. W trakcie naszej długoletniej działalności zbieraliśmy doświadczenia na kilku kontynentach. Chwytanie i znakowanie zwierząt jest początkiem każdego rozsądnego projektu w zakresie ekologii zwierzyny. Określenie miejsca znajdowania się zwierzęcia za pomocą radiotelemetrii albo lokalizacji przez system satelit, są aktualnymi metodami, w których mamy duże doświadczenie.

Potrafimy chwytać zwierzęta żywcem, obojętnie czy jest to zając, lis, gronostaj, dzik, sarna, głuszec, jarząbek czy też pardwa.

Wyniki naukowe zebrane i opracowane przez nas znalazły się w licznych publikacjach.